"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Badania terenowe

Współpracujemy ściśle z firmami i osobami, które zajmują się sporządzaniem opracowań geologicznych, ale nie posiadają odpowiedniego sprzętu wiertniczego. Zapewniamy wsparcie sprzętowe, ale także skierowanie do wykonania badań osób legitymujących się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, co jest pomocne szczególnie przy realizacji skomplikowanych analiz.

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu możemy wykonać prace wiertnicze we wskazanych przez Klienta miejscach, co zdecydowanie ułatwia pracę, a także bezpośrednio wpływa na wzrost jakości przygotowywanego opracowania.

Dla Klientów branżowych realizujemy następujące usługi:

  • wiercenie świdrem ślimakowym do 30 metrów
  • wiercenie rdzeniowe z ciągłym poborem rdzenia
  • wiercenie penetrometrem ręcznym
  • pobór próbek gruntu i wody gruntowej
  • sondowanie dynamiczne : DPL(lekka), DPM(średnia), DPH(ciężka)
  • sondowanie statyczne CPT i CPTu
  • wykopy geologiczne i odkrywki
  • badania płytą dynamiczną VD
  • badania płytą statyczną VSS

Badania terenowe wykonujemy specjalistycznym sprzętem, który pozwala na rzetelne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych.

Odpowiednie wyposażenie

Dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt, który umożliwia pracę w niemal każdych warunkach, jesteśmy w stanie zrealizować badania terenowe na zlecenie Klientów w krótkim czasie. Wszystkie analizy cechuje wysoka jakość i dokładność, dzięki czemu Inwestorzy uzyskują rzetelną informację na temat warunków gruntowych konkretnego terenu.

Badania, które realizujemy również na potrzeby współpracujących z nami firm geologicznych, realizowane są z wykorzystaniem naszego potencjału technicznego, ale także ludzkiego. Dzięki doświadczeniu i wiedzy pracowników, których delegujemy do wykonania konkretnych odwiertów, wszelkie prace wykonywane są zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy, ale przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

Dysponujemy urządzeniami, które pozwalają na pracę i rzetelną analizę każdych warunków gruntowych. Współpracujemy z Klientami przy inwestycjach mniejszych, jak domki jednorodzinne, ale także skomplikowanych procesach budowlanych, gdzie badania geotechniczne potrzebne są na wielu etapach realizowanego zamierzenia.