biuro@kogeo.pl 784 102 985

Badania terenowe

Ofertę kierujemy do firm i osób zajmujących się sporządzaniem opracowań geologicznych, nie posiadających własnego sprzętu wiertniczego lub chcących w znaczący sposób usprawnić roboty terenowe.

Wykonujemy następujące roboty geologiczne:

  • wiercenie świdrem ślimakowym do 30 metrów
  • wiercenie rdzeniowe z ciągłym poborem rdzenia
  • wiercenie penetrometrem ręcznym
  • pobór próbek gruntu i wody gruntowej
  • sondowanie dynamiczne : DPL(lekka), DPM(średnia), DPH(ciężka)
  • sondowanie statyczne CPT i CPTu
  • wykopy geologiczne i odkrywki
  • badania płytą dynamiczną VD
  • badania płytą statyczną VSS

Badania terenowe wykonujemy specjalistycznym sprzętem, który pozwala na rzetelne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych.