"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Jeżeli planują Państwo budowę domu jednym z pierwszych kroków jakie należy wykonać jest rzetelne sprawdzenie warunkach gruntowo-wodnych w jakich będzie on posadowiony. Pozwoli to na sprawną realizacje inwestycji oraz jej dalsze bezproblemowe użytkowanie.

Ofertę kierujemy do firm projektowych i wykonawczych, przedsiębiorstw i inwestorów budowlanych, deweloperów, a także firm geologicznych stanowiąc wsparcie wykonawcze.

W przypadku obiektów budowlanych II kategorii przy złożonych warunkach gruntowych, oraz dla wszystkich obiektów III kategorii niezależnie od warunków gruntowych oprócz geotechnicznych warunków posadowienia.

Ofertę kierujemy do firm i osób zajmujących się sporządzaniem opracowań geologicznych, nie posiadających własnego sprzętu wiertniczego lub chcących w znaczący sposób usprawnić roboty terenowe.

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji różnych obiektów budowlanych, sprawia że będziemy mogli sprostać najtrudniejszym problemom jakie mogą wyniknąć podczas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych.

Oferujemy wykonawstwo opinii, projektów i dokumentacji hydrologicznych. Związanych z obiektami uciążliwymi dla środowiska, przydomowymi oczyszczalniami ścieków, szczelnością istniejących wałów, projektowaniem studni oraz studni chłonnych, projektowaniem i wykonawstwem piezometrów.