"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Obsługa inwestycji

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji różnych obiektów budowlanych, sprawia że będziemy mogli sprostać najtrudniejszym problemom jakie mogą wyniknąć podczas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych. Zawsze znajdujemy najodpowiedniejsze rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania ustawowe. W ramach naszych usług oferujemy kompleksową obsługę inwestycji. Wykonujemy odbiór podłoża gruntowego, badanie stanu gruntu w dnie wykopu i stwierdzenie zgodności budowy geologicznej z dokumentacją projektową.

Do przeprowadzania powyższych czynności stosujemy:

  • wiercenie świdrem ślimakowym
  • wiercenie penetrometrem ręcznym
  • pobór próbek gruntu i wody gruntowej
  • sondowanie dynamiczne : DPL(lekka), DPM(średnia), DPH(ciężka)
  • wykopy geologiczne i odkrywki
  • badania płytą dynamiczną VD
  • badania płytą statyczną VSS

Każda wizyta na budowie potwierdzona jest wpisem do dziennika budowy.