biuro@kogeo.pl 784 102 985

Obsługa inwestycji

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji różnych obiektów budowlanych, sprawia że będziemy mogli sprostać najtrudniejszym problemom jakie mogą wyniknąć podczas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych. Zawsze znajdujemy najodpowiedniejsze rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania ustawowe. W ramach naszych usług oferujemy kompleksową obsługę inwestycji. Wykonujemy odbiór podłoża gruntowego, badanie stanu gruntu w dnie wykopu i stwierdzenie zgodności budowy geologicznej z dokumentacją projektową.

Do przeprowadzania powyższych czynności stosujemy:

  • wiercenie świdrem ślimakowym
  • wiercenie penetrometrem ręcznym
  • pobór próbek gruntu i wody gruntowej
  • sondowanie dynamiczne : DPL(lekka), DPM(średnia), DPH(ciężka)
  • wykopy geologiczne i odkrywki
  • badania płytą dynamiczną VD
  • badania płytą statyczną VSS

Każda wizyta na budowie potwierdzona jest wpisem do dziennika budowy.