"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Obsługa inwestycji

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, wspieramy Inwestorów na każdym etapie prowadzenia budowy. Jednymi z ważniejszych elementów wznoszenia budynku są prace ziemne i fundamentowe. To czas, kiedy opieka geologiczna nad budową, jest wręcz nieodzowna. Pomagamy w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów, które mogą pojawić się na tym etapie realizacji inwestycji.

Wszystkie prace, a także proponowane przez nas rozwiązania, są w pełni zgodne z przepisami stosownych ustaw i rozporządzeń. Dzięki temu Inwestorzy zyskują profesjonalną i fachową pomoc, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

W swojej ofercie posiadamy: odbiory podłoża gruntowego, badanie stanu gruntu w dnie wykopu, a także stwierdzenie zgodności budowy geologicznej z dokumentacją projektową. Działamy szybko, zdając sobie sprawę, jak cenne jest uzyskanie rzetelnej opinii geologicznej przez Inwestorów.

Nasi pracownicy legitymują się wieloletnim doświadczeniem i zdobywaną na licznych budowach wiedzą praktyczną, a także uprawnieniami wymaganymi przez polskie prawodawstwo. Wszystkie czynności, jakie wykonujemy na budowie, dokumentowane są stosownymi wpisami do dziennika budowy.

Zakres prac

Wykonując zlecone przez Klientów analizy, korzystamy z następujących rozwiązań:

  • wiercenie świdrem ślimakowym
  • wiercenie penetrometrem ręcznym
  • pobór próbek gruntu i wody gruntowej
  • sondowanie dynamiczne : DPL(lekka), DPM(średnia), DPH(ciężka)
  • wykopy geologiczne i odkrywki
  • badania płytą dynamiczną VD
  • badania płytą statyczną VSS

Z prowadzonych prac sporządzamy dokumentację, której oczekuje Inwestor. W zależności od rodzaju zlecenia, sporządzane są: opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, a także projekty i dokumentacje hydrogeologiczne.

Dzięki odpowiedniemu zapleczu technologicznemu, ale także zatrudnieniu wykwalifikowanych inżynierów, wszystkie prace, które realizujemy, charakteryzuje wysoka jakość. Klienci, którzy podczas prowadzenia inwestycji korzystają z naszego wsparcia, mają gwarancję profesjonalnej analizy każdego zagadnienia, dzięki czemu otrzymują rzetelną dokumentację pozwalającą podjąć strategiczne decyzje dotyczące budowy.