"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Realizacje

Jesteśmy autorami i współautorami wielu opracowań geologicznych i geotechnicznych, oto kilka przykładowych realizacji:

 1. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną inwestycję - Budowa linii tramwajowej KST etap IIB (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie.

 2. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKApod projektowaną inwestycję – budowa obwodnicy miasta Nysa w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebinia - granica państwa oraz w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Opole –Częstochowa – Szczekociny.

 3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA określająca warunki geologiczno-inżynierskie pod projektowaną inwestycję - budowa osiedla wielorodzinnego na działkach nr 65/37, 65/54, 350/1, 65/50 obr.61 Podgórze przy ul. Adama Bochenka w Krakowie.

 4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA określająca warunki gruntowo - wodne pod projektowaną inwestycję - budowa domu jednorodzinnego na działce nr 39 przy ul. Walgierza Wdałego w Krakowie.

 5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA pod projektowaną inwestycję –budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46.

 6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną inwestycję - budowa budynku garażowego dla samochodów ciężarowych z częścią socjalno-biurową na działce nr 1287/1 przy ul. Hutniczej w Bochni.

 7. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowaną inwestycję – budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze skrzydłem przewieszonym ponad pawilonem handlowym przy ul. Próchnika – os. Bohaterów Września 57 w Krakowie.

 8. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną inwestycję – odwodnienie autostrady A4 na odcinku Katowice Kraków – Województwo Śląskie.

 9. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną inwestycję - nadbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi i handlowymi w parterze zlokalizowanej na działce nr 295/1 obr 10 Podgórze przy ul. Madalińskiego 7 na budynek biurowo-mieszkalny z usługami i handlem w parterze.

 10. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA określająca warunki geologiczno – inżynierskie pod projektowaną inwestycję – zabezpieczenie i remont konserwatorski murowanego ogrodzenia Klasztoru SS.Karmelitanek Bosych przy ul. Łobzowskiej 40 na dz. nr 2/1 obr 59, jedn. ewid. Śródmieście.

 11. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowaną inwestycję – zabezpieczenie przed degradacją kościoła p.w. Matki Bożej Gromnicznej na działce nr 1255/3 w miejscowości Siemiechów.

 12. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA określająca warunki gruntowo – wodne pod projektowaną inwestycję – budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w ul. Ukrytej i Białe Wzgórze w Krakowie.

 13. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dotycząca określenia warunków gruntowo-wodnych pod rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego na działce nr 36/9 przy ul. Janowskiego 3A w Krakowie.

 14. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA pod projektowaną inwestycję – wzmocnienie posadowienia budynku wraz z budową wejścia do podziemi pod salą modlitw w synagodze Remuh przy ul. Szerokiej 40 zlokalizowanej na dz. nr 29/1 obr. 12, Kraków Śródmieście.

 15. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dotycząca rozpoznania warunków gruntowo – wodnych pod budowę kompleksu produkcyjno- magazynowego na działkach nr 2037/3, 2038/11, 2038/12, 2036/3 w Skawińskiej Strefie Ekonomicznej.

 16. DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA pod projektowaną inwestycję – budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem „Brzesko” na autostradzie A4, a drogą krajową nr 4.

 17. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowaną inwestycję – Odwodnienie autostrady A4 na odcinku Katowice Kraków – Województwo Śląskie.

 18. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowaną inwestycję – BUDOWA OBWODNICY MIASTA NYSA w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebina - granica państwa orazw ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Opole –Częstochowa - Szczekociny.

 19. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH dla dokumentacji hydrogeologicznej pod projektowaną inwestycję – BUDOWA OBWODNICY MIASTA NYSA w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebina - granica państwa oraz wzdłuż drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Opole –Częstochowa - Szczekociny.

 20. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowaną inwestycję – budowa budynku garażowego dla samochodów ciężarowych z częścią socjalno-biurową na działce nr 1287/1przy ul. Hutniczej w Bochni.

 21. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowany remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania Domu Młodego Robotnika na Osiedlu Stalowym 16 w Krakowie – Nowa Huta.

 22. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowaną inwestycję – wzmocnienie posadowienia budynku Synagogi Tempel przy ul. Miodowej 24 zlokalizowanej na dz. nr 115/1 obr. 11, Kraków Śródmieście.

 23. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowaną inwestycję – budowa kompleksu produkcyjno- magazynowego na działkach nr 2037/3, 2038/5, 2036/3w Skawińskiej Strefie Ekonomicznej.

 24. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczące rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę komory redukcyjno-pomiarowej w ul. Żelazowskiego/Koszutki w Krakowie.

 25. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca rozpoznania warunków gruntowo – wodnych pod projektowaną inwestycję - budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 1284/4 w miejscowości Jerzmanowice.

 26. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Wyżgi na działce nr 5/2 obręb Krowodrza w Krakowie.

 27. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod projektowany jednorodzinny budynek mieszkalny na dz. Nr 1151, 1152 w miejscowości Kobyle.

 28. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działkach nr 251, 252 w miejscowości Kostrzeszyn.

 29. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca rozpoznania warunków gruntowo – wodnych pod projektowaną inwestycję – rozbudowa domu mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 611 przy ulicy Małej 19 w miejscowości Złota.

 30. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod projektowany kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś oraz dla szczelnego zbiornika na ścieki, na działce nr 641/3 (obręb Łączany-Półwieś) w miejscowości Półwieś.

 31. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca rozpoznania warunków gruntowo – wodnych pod projektowany system rozsączania ścieków wraz z budową osadnika gnilnego na działce nr 2755/5 przy ul. Krakowskiej 19c w Chełmku.

 32. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca określenia warunków gruntowo-wodnych pod projektowaną budowę chodników przy ul. Kęckie Góry Północne w miejscowości Kęty.

 33. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca określenia warunków gruntowo-wodnych pod projektowaną budowę wodociągu przy ul. Bliskiej i ul. Skrajnej w Krakowie.