"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Obiekty liniowe

Nasza działalność obejmuje kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji liniowych. Wykonujemy opracowania geologiczne pod projektowaną budowę lub modernizację obiektów liniowych takich jak:

 • drogi wraz ze zjazdami, dojściami, ścieżki rowerowe, chodniki
 • linie kolejowe
 • wodociągi i kanalizacje
 • gazociągi
 • linie i trakcje elektryczne
 • linie kablowe nadziemne i podziemne
 • wały przeciw powodziowe
 • kanalizacje kablową

Dla powyższych obiektów wykonujemy:

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • projekty geotechniczne
 • projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne

Rodzaj sporządzonego opracowania będzie uzależniony od kategorii geotechnicznej całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części, oraz warunków gruntowych w zależności od stopnia ich skomplikowania.