"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Obiekty liniowe

Współpracujemy z Inwestorami przy budowie obiektów liniowych, dzięki czemu możliwe jest określenie jakości gruntu, jego nośności na całej trasie, którą ma biec droga, czy gazociąg. Opracowania geologiczne dla obiektów infrastruktury drogowej, kolejowej czy sieciowej są niezwykle istotnym elementem procesu inwestycyjnego. Pozwalają na precyzyjne wytyczenie biegu, wykonanie niezbędnych elementów wzmacniających lub też odwodnień w miejscach, gdzie jest to konieczne.

Prowadzimy badania dla następujących inwestycji:

 • drogi wraz ze zjazdami, dojściami, ścieżki rowerowe, chodniki
 • linie kolejowe
 • wodociągi i kanalizacje
 • gazociągi
 • linie i trakcje elektryczne
 • linie kablowe nadziemne i podziemne
 • wały przeciw powodziowe
 • kanalizacje kablową

Rodzaj wykonanego opracowania uzależniony jest od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części, a także warunków gruntowych i stopnia ich skomplikowania.

Współpraca na każdym etapie inwestycji

Współpracujemy z Inwestorami na każdym etapie prowadzonych prac. Badania wykonujemy uprzednio, co pozwala na prawidłowe zaprojektowanie trasy konkretnego obiektu, a także weryfikację rodzaju gruntów. Dzięki tym zabiegom Inwestorzy mogą na etapie wstępnym oszacować, jakie dodatkowe prace będą niezbędne do realizacji budowy lub też zmienić wstępnie założoną trasę np. linii elektrycznej.

Dokumentacje geologiczna jest także podstawą szacowania cen wykonywanych prac, które często zlecane są w trybie zamówień publicznych przez jednostki budżetowe i samorządy. Dzięki właściwie opracowanej dokumentacji potencjalni wykonawcy mają możliwość sporządzenia kosztorysu, który z kolei jest bazą do złożenia oferty.

Z Inwestorami współpracujemy na każdym etapie realizacji budowy. Służymy radą i pomocą również w sytuacji, kiedy konieczne jest wsparcie geologiczne w trakcie prowadzenia prac. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, a także wiedzy technicznej zatrudnionych inżynierów, wszelkie usługi charakteryzuje profesjonalizm, rzetelność i dokładność wykonania. Współpracujemy z Klientami, prowadząc badania i sporządzając opinie w najkrótszym możliwym terminie. Pozwala to na niezakłóconą realizację inwestycji.


Dla powyższych obiektów wykonujemy:

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • projekty geotechniczne
 • projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne

Rodzaj sporządzonego opracowania będzie uzależniony od kategorii geotechnicznej całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części, oraz warunków gruntowych w zależności od stopnia ich skomplikowania.