"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Większe obiekty kubaturowe

Swoją ofertę adresujemy także do firm projektowych i wykonawczych, przedsiębiorstw i inwestorów budowlanych, deweloperów oraz firm geologicznych. Realizując budowę większych obiektów kubaturowych, niezbędne jest rozpoznanie podłoża gruntowego, co pozwala na określenie możliwych scenariuszy oraz wstępnych kosztów związanych z posadowieniem budynku.

Nasza wieloletnia współpraca przy dużych inwestycjach, pozwoliła na zdobycie niezbędnego doświadczenia, które wykorzystujemy przy realizacji zleceń. Wykonujemy badania geologiczne dla dużych obiektów kubaturowych, które należą do II lub III kategorii geotechnicznej np.:

 • hale, magazyny
 • osiedla mieszkaniowe
 • budynki dwu i więcej kondygnacyjne
 • budynki głęboko posadowione lub wysokie
 • obiekty infrastruktury krytycznej
 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • obiekty zabytkowe i monumentalne
 • nietypowe obiekty budowlane np. obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne
 • przyczółki i filary mostowe
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące
 • tunele, wiadukty

Wiedza i doświadczenie

Wykonując badania, współpracujemy z osobami, które legitymują się nie tylko niezbędnymi uprawnieniami, jakich wymagają stosowne przepisy. Stawiamy także na wiedzę praktyczną i doświadczenie. Dzięki temu wszelkie dokumentacje, które sporządzamy, oparte są na rzetelnej ocenie gruntu oraz wszelkich uwarunkowań geologicznych.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badania podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, projekt geologiczno – inżynierski, projekt hydrogeologiczny to dokumenty, które przekazujemy Inwestorom, w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu, a także złożoności warunków gruntowych.

Opracowania te pozwalają na podjęcie konkretnych decyzji projektowych, jeszcze na etapie wstępnym, a także stanowią podstawę do wydania stosownych zezwoleń, jeśli przepisy prawa wymagają wykonania tego rodzaju dokumentacji na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę.

Zabezpieczenie Inwestora

Zlecenie opinii geologicznej stanowi ważny element procesu inwestycyjnego. Dzięki uzyskanej dokumentacji można bowiem podjąć decyzję w kwestii zakupu lub nie, konkretnej nieruchomości, z przeznaczeniem na większy obiekt kubaturowy. Rzetelnie wykonane badania pozwalają ocenić warunki gruntowe, a także konieczność wykonania na etapie wstępnym dodatkowych wzmocnień fundamentowych, czy elementów odwadniających.

Wszystkie analizy wykonujemy, dbając przede wszystkim o ich wartość merytoryczną, ale również czas realizacji. Współpracujemy z Inwestorami od początku inwestycji, gwarantując również wsparcie i doradztwo na późniejszych etapach budowy.


Wykonujemy następujące opracowania geologiczne:

 • opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • projekt geotechniczny
 • projekty oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne

Rodzaj badań i forma opracowania będzie zależała od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz złożoności warunków gruntowych.