biuro@kogeo.pl 784 102 985

Większe obiekty kubaturowe

Ofertę kierujemy do firm projektowych i wykonawczych, przedsiębiorstw i inwestorów budowlanych, deweloperów, a także firm geologicznych stanowiąc wsparcie wykonawcze.

Niezależnie od skali inwestycji bardzo ważne jest rozpoznanie podłoża gruntowego, co pozwala na określenie możliwych rozwiązań i wstępnych kosztów związanych z posadowieniem obiektu.

Oferujemy wykonawstwo badań geologicznych dla dużych obiektów kubaturowych, należących do II lub III kategorii geotechnicznej, takich jak:

 • hale, magazyny
 • osiedla mieszkaniowe
 • budynki dwu i więcej kondygnacyjne
 • budynki głęboko posadowione lub wysokie
 • obiekty infrastruktury krytycznej
 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • obiekty zabytkowe i monumentalne
 • nietypowe obiekty budowlane np. obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne
 • przyczółki i filary mostowe
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące
 • tunele, wiadukty

Wykonujemy następujące opracowania geologiczne:

 • opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • projekt geotechniczny
 • projekty oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne

Rodzaj badań i forma opracowania będzie zależała od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz złożoności warunków gruntowych.