"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Domki jednorodzinne

Domki jednorodzinne, co do zasady, nie wymagają analiz geologicznych, jednak warto o nie zadbać, biorąc pod uwagę własne bezpieczeństwo. Kompleksowa weryfikacja gruntu pozwala na sprawdzenie, czy w konkretnej lokalizacji możliwe jest wzniesienie planowanego budynku. Istotny jest bowiem nie tylko układ działki, ale przede wszystkim nośność gruntu.

Badanie gruntu pod budowę domu warto przeprowadzić na początku, tuż przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej działki. Badania odpowiedzą na pytania między innymi o kategoryzację gruntu, a także jego nośność. Poszerzona analiza pozwala uniknąć przykrych konsekwencji posadowienia budynku na niestabilnym gruncie lub w miejscu występowania wysokiego poziomu wód gruntowych.

Oszacowanie kosztów wykonania opracowania geologicznego dla prostych warunków gruntowych.

Domki jednorodzinne

Lokalizacja działki pod domki jednorodzinne ma dla inwestorów kluczowe znaczenie. Wybierają miejsce doskonale skomunikowane, a także położone w malowniczej okolicy. Argumenty te są zupełnie zrozumiałe, warto jednak – zanim zostanie podjęta decyzja o zakupie nieruchomości – sprawdzić, czy grunt jest odpowiedniej jakości, pozwalającej nie tylko wznieść budynek, ale także bezpiecznie eksploatować go w przyszłości.

Dla naszych klientów realizujemy badania geologiczne gruntu pod budowę, pozwalające precyzyjnie określić, czy w konkretnym miejscu możliwe będzie wzniesienie domu, zgodnego z oczekiwaniami inwestora. Wynikiem naszej pracy jest opinia geotechniczna lub geotechniczne warunki posadawiania, w zależności od potrzeb klienta. Dokumentacja określa także kategoryzację gruntu oraz zawiera istotne informacje, przydatne architektom, projektującym dom.

Badanie gruntu pod budowę domu

Badanie gruntu pod budowę domu wykonujemy na różnych etapach inwestycji, w zależności od potrzeb klientów. Najlepszym momentem na analizę jest wybór działki, na której ma w przyszłości stanąć budynek. Inwestor zyskuje wówczas pewność, iż warunki gruntowe pozwalają na realizację zamierzenia, a eksploatacja obiektu w przyszłości będzie bezpieczna. Często spotykane są sytuacje, w których ściany wybudowanego domu zaczynają pękać, a fundamenty przemakają. Jest to wynik braku właściwej analizy gruntowej, wykonywanej na wstępnym etapie inwestycji. Wielu z tego rodzaju sytuacji można uniknąć, w czym pomagają badania geologiczne pod budowę domu, wykonywane przez Kogeo.

Przeprowadzone analizy kategoryzują grunt, określając jego warunki jako proste, złożone lub skomplikowane. Proste warunki gruntowe występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Skomplikowane warunki gruntowe z kolei identyfikuje się w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glaciotektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą. Badanie gruntu pod budowę to cena zróżnicowana między innymi od powierzchni fundamentów, a także ilości kondygnacji budynku. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, umożliwiającym rzetelne przeprowadzenie analiz. Dokumentacja sporządzana jest przez inżynierów, posiadających niezbędne uprawnienia, dzięki czemu może być później wykorzystywana w obrocie prawnym. Wykonujemy badania na działkach, na których mają powstać domki jednorodzinne, a także większe obiekty. Wystarczy skontaktować się z naszymi specjalistami, aby ustalić termin analizy i określić jej koszty.

W jakim celu wykonać badania geotechniczne?

Wybierając miejsce na budowę swojego wymarzonego domu, konieczne jest sprawdzenie, czy realizacja inwestycji będzie możliwa na konkretnym terenie. Jest to szczególnie istotne w miejscach, gdzie w sąsiedztwie zauważa się problemy np. z osiadaniem budynków, czy zamakaniem fundamentów. Badania wykonujemy jeszcze przed decyzją Klienta o zakupie działki.

Dzięki temu zyskuje on pewność, iż nabyta nieruchomość będzie nadawała się do wzniesienia na niej budynku. Co więcej, Inwestor otrzymuje kompleksową dokumentację, w której znajduje się również kategoryzacja gruntu oraz informacje przydatne architektom projektującym dom. Odpowiednio wczesne wykonanie badań geologicznych pozwala na oszczędność pieniędzy Inwestora. Często dzieje się bowiem tak, iż po zrealizowaniu budowy zaczynają występować spękania ścian, czy wilgoć

w najniższych kondygnacjach. Wówczas, przeprowadzając analizy, może się okazać, iż dom stoi na gruntach, które kiedyś były np. zbiornikiem wodnym. To niestety częste zjawisko.

Warto zatem, dbając o swoje bezpieczeństwo oraz budżet, zlecić wykonanie stosownych badań na etapie początkowym inwestycji. Dzięki temu będziemy mieć pewność, iż grunty na działce zapewniają odpowiednią nośność, co pozwoli na wybudowanie domu bez komplikacji w trakcie procesu inwestycyjnego.

  • proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
  • złożone – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
  • skomplikowane – występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glaciotektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich