"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Domki jednorodzinne

Decydując się na budowę własnego domu, należy zadbać o posadowienie go na gruncie, który gwarantuje odpowiednią nośność i przede wszystkim bezpieczeństwo. Wiele osób jest przekonanych, iż jakiekolwiek analizy geologiczne nie są potrzebne w sytuacji budowy domu jednorodzinnego. Istotnie, przepisy prawa nie nakładają kategorycznie obowiązku sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych w przypadku tego rodzaju obiektów, które dodatkowo nie posiadają podpiwniczenia. Warto jednak zlecić odpowiednie badania, aby nie narazić się na przykre konsekwencje np. osiadania budynku, pękania ścian, czy zamakania fundamentów od wód gruntowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunki gruntowe, na których mogą być posadowione budynki, dzieli się na: proste, złożone, skomplikowane. Każda z tych kategorii obejmuje konkretne parametry techniczne gruntu. Dzięki wykonanym badaniom mamy pewność, na jakim terenie chcemy wybudować dom, a także gwarancję, iż będzie bezpiecznie użytkowany.

Oszacowanie kosztów wykonania opracowania geologicznego dla prostych warunków gruntowych.

Fachowe doradztwo i analizy

Zajmujemy się wykonywaniem wszelkich dokumentów niezbędnych na potrzeby budowy domu. W zależności od potrzeb sporządzamy opinie geotechniczne oraz geotechniczne warunki posadawiania. Wówczas elementem integralnym dokumentacji jest opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, a także projekt geotechniczny.

W przypadku zakwalifikowania gruntu jako złożonego lub skomplikowanego, przygotowujemy geotechniczne warunki posadowienia, projekt robót geologicznych oraz dokumentację geologiczno – inżynierską. Wszelkie badania wykonują pracownicy, którzy legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Dokumenty sporządzane są przez inżynierów, posiadających także wymagane przepisami uprawnienia.

W jakim celu wykonać badania geotechniczne?

Wybierając miejsce na budowę swojego wymarzonego domu, konieczne jest sprawdzenie, czy realizacja inwestycji będzie możliwa na konkretnym terenie. Jest to szczególnie istotne w miejscach, gdzie w sąsiedztwie zauważa się problemy np. z osiadaniem budynków, czy zamakaniem fundamentów. Badania wykonujemy jeszcze przed decyzją Klienta o zakupie działki.

Dzięki temu zyskuje on pewność, iż nabyta nieruchomość będzie nadawała się do wzniesienia na niej budynku. Co więcej, Inwestor otrzymuje kompleksową dokumentację, w której znajduje się również kategoryzacja gruntu oraz informacje przydatne architektom projektującym dom. Odpowiednio wczesne wykonanie badań geologicznych pozwala na oszczędność pieniędzy Inwestora. Często dzieje się bowiem tak, iż po zrealizowaniu budowy zaczynają występować spękania ścian, czy wilgoć

w najniższych kondygnacjach. Wówczas, przeprowadzając analizy, może się okazać, iż dom stoi na gruntach, które kiedyś były np. zbiornikiem wodnym. To niestety częste zjawisko.

Warto zatem, dbając o swoje bezpieczeństwo oraz budżet, zlecić wykonanie stosownych badań na etapie początkowym inwestycji. Dzięki temu będziemy mieć pewność, iż grunty na działce zapewniają odpowiednią nośność, co pozwoli na wybudowanie domu bez komplikacji w trakcie procesu inwestycyjnego.

  • proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
  • złożone – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
  • skomplikowane – występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glaciotektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich